rak szyjki macicyraka piersi
 

harmonogram mammobusów

wok w olsztynie

wok w olsztynie

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący


SZPITAL MSWIA W OLSZTYNIE

SP ZOZ MSW z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie


WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY POPULACYJNE PROGRAMY

WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI

ORAZ PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY w OLSZTYNIE

 

WOK działa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia na realizację programu zdrowotnego. Swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2006 roku. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w swojej strukturze zatrudnia 4 pracowników i kierownika. W ramach sprawnego funkcjonowania programów profilaktycznych w województwie warmińsko-mazurskim WOK odpowiedzialny jest za:

 1. koordynację, monitorowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją populacyjnego program wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,
 2. doskonalenie metod poprawy zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne i cytologiczne z programu,
 3. zapewnienie kontroli jakości na każdym etapie,
 4. stałe monitorowanie losów kobiet, u których w trakcie cytologicznych i/lub mammograficznych badań profilaktycznych wykryto nieprawidłowości,
 5. coroczną ocenę wyników skryningu.

Program bezpłatnych badań cytologicznych kierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które w ostatnich 3 latach nie miały wykonanego badania cytologicznego.

Program bezpłatnych badań mammograficznych kierowany jest do kobiet w wieku
50-69 lat, które w ostatnich 2 latach nie miały wykonanego badania mammograficznego.

Priorytetowym zadaniem, realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący jest prowadzenie działań na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet do profilaktycznych badań, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach tego zadania pracownicy WOK:

 • uczestniczą w imprezach otwartych - stoisko informacyjne,
 • prowadzą wykłady w trakcie organizowanych szkoleń dla pracowników lokalnych samorządów i mieszkańców województwa o profilu propagującym wiedze na temat programu,
 • prowadzą akcje w szkołach - wykłady dla młodzieży i rodziców na temat programu,
 • prowadzą wykłady w trakcie organizowanych spotkań warsztatowych dla pracowników MOPS/GOPS oraz podopiecznych,
 • prowadzą wykłady w trakcie organizowanych konferencji dla kobiet z zakładów pracy.
 • organizują dojazdy kobiet na badania profilaktyczne (organizacja wykładu edukacyjnego, transportu, poczęstunku)
 • prowadzą kampanię informacyjną na temat programu.
  Do pozostałych zadań WOK zaliczamy:
 • Kontrola jakości badań skryningowych, realizowanych w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, na poziomie wojewódzkim:
  • kontrola prowadzona u świadczeniodawców etapu diagnostycznego.
  • kontrola prowadzona u świadczeniodawców etapu podstawowego.
  • Kontrola jakości badań skryningowych, realizowanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, na poziomie wojewódzkim.
   • Kontrola jakości prowadzona u świadczeniodawców etapu podstawowego.
  • Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych
  • Organizacja wysyłki imiennych zaproszeń na badanie mammograficzne i cytologiczne z programu.
     

AKTUALIZACJA: 17.12.2014r.

 

hramonogram mammobusów | poliklinika | realizatorzy | kontakt | przydatne linki

Strona została sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych